Wat zoekt u?

 • Kies een ingreep *
  • Esthetische Plastische Chirurgie
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Revalidatie
  • Hernia
  • Psychologie
  • Andere specialiteiten
  • Ander
 • Kies een ingreep *
  • Ooglidcorrectie
  • Borstvergroting (Borstimplantaten)
  • Borstverkleining
  • Facelift (Rhytidectomie)
  • Liposuctie (groot, medium of klein)
  • Rhinoplastie (Neuscorrectie)
  • Abdominoplasie (Buikwandcorrectie)
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Prestatiegerichte coaching
  • Gezondheidscoaching
  • Cataractoperatie (Staar)
  • LASIK (Ooglaser Chirurgie)
  • Behandeling van kniebanden (artroscopie/kijkoperatie)
  • Carpale-tunnel syndroom (Guyon Kanaal Syndroom)
  • Foraminectomie + Discectomie van de lumbale / rug schijf (hernia)
  • Knie Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Meniscectomie en behandeling van knie (conventioneel of artroscopie)
  • Lumbale Fusie
  • Primaire Totale Heup Vervanging
  • Schouder Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Behandeling van een Terugkerende Schouder Dislocatie
  • Totale Knie Vervanging
  • Schoudervervanging (prothese)
  • Revalidatie
  • Hernia behandeling
  • Klinische slapeloosheid
  • Behandeling van chronische pijn
  • Burnout
  • Piekprestaties
  • Overgewicht
  • Dermatologische problemen
  • Ondersteuning bij behandelingen van onvruchtbaarheid
  • Ondersteuning van bariatrische chirurgie
  • Eetstoornissen
  • Andere specialiteiten

Dank u. Alstublieft, controleer uw e-mail

Alstublieft, probeer het opnieuw.

of met ons

Want to know more about our services? We will call you for free.

Thank you. We will contact you soon.

Alstublieft, probeer het opnieuw.

‹ TERUG

Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring vindt u de vastgestelde normen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door Fairway, Medical Tourism Portugal, S.A.

Deze normen hebben geen voorrang op enige bepalingen die speciaal zijn overeengekomen met klanten, partners en/of dienstverleners. Ten behoeve van deze Verklaring bent U en/of Klant en/of Patiënt en/of Gebruiker ongetwijfeld de eigenaar van de persoonlijke gegevens. 

Door ons uw persoonlijk gegevens te geven erkent en verklaart u dat:

 • U ouder dan 18 jaar bent
 • U de Nederlandse taal spreekt
 • U toestaat dat uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden volgens de hieronder beschreven voorwaarden.
a) IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERWERKEN

Fairway, Medical Tourism Portugal, S.A., een naamloze vennootschap met hoofdkantoor te Edifício Centro Burgo, n.º 1773 A, Sala A2.4, Avenida da Boavista, Porto, fiscale identificatienummer 510603556, ingeschreven bij de handelsregister van Porto, met 100.000 Euro aandelenkapitaal.

Contact gegevens: 

lopd@medicalport.org

+351 220 973 751

b) REDENEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Fairway biedt een voorname aanbod en bemiddeling diensten in de medisch toerisme sector aan in samenwerking met Portugese privé ziekenhuizen, onder het handelsmerk Medical Port®.

De geboden diensten van Fairway bevatten bemiddeling en ondersteun diensten betreffende medisch toerisme procedures (maar niet de uiteindelijke medische behandelingen). 

Hiervoor moet Fairway de persoonlijke en medische informatie verzamelen zodat:

 • Het u een voorstel kan aanbieden en de aangeboden medisch toerisme diensten aan de klant kan bezorgen
 • Het de klant marketing informatie kan sturen betreffende andere diensten dat Fairway in de toekomst kan ontwikkelen en waarvan wordt gedacht ze de klant zullen interesseren, mits de klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.
c) DE SOORT GEGEVENS DIE VERZAMELD ZULLEN WORDEN

Persoonlijke gegevens voor het opstellen van een voorstel: 

Naam, email, telefoon nummer voor het contact, aanmelding van de gewenste ingreep, leeftijd, geslacht, huisarts en waar we hem/haar kunnen bereiken (indien van toepassing), beroep, nationaliteit, verzekeringsmaatschappij en polis nummer (indien van toepassing), IBAN voor eventuele teruggave (indien van toepassing). 

Gezondheid gegevens:

Informatie betreffende de medische ingreep dat de klant wenst te verkrijgen, therapeutische instructies van de arts die de ingreep voorgeschreven heeft (indien van toepassing), andere therapieën waaraan de klant deelneemt en die de gewenste medische ingreep kan beinvloeden. Fairway verzamelt uw gegevens nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven door de telefoon, email of via het formulier op onze website.

De gevraagde informatie met een * is verplicht in te vullen. Wanneer u de verplichte informatie niet invult kan Fairway geen offerte en/of voorstel en/of u geen medisch toerisme diensten bieden.  Wij zullen uw gegevens alleen voor de strikt noodzakelijke tijd behouden tot de voltooiing van elk van de hierboven vermelde doeleinden of voor wettige doeleinden die toegestemd zijn door de Nationaal College voor Bescherming van Persoonsgegevens (CNPD). Niettegenstaande het voorgaande, kan Fairway sommige gegevens voor een langere periode behouden voor het naleven van wettelijke voorschriften.

d) ONTVANGER OF GROEP ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
 • Ziekenhuizen – de gegevens worden aan de gekozen ziekenhuis, die de gewenste medische ingreep gaat uitvoeren, doorgegeven.
 • Verzekeringsmaatschappijen – gegevens zullen doorgegeven worden wanneer de klant Fairway heeft medegedeeld de verzekeringmaatschappij te gebruiken om de kosten van de medische ingreep te dekken.
 • Reisbureau – alleen persoonlijke gegevens worden doorgegeven met als doel het verstrekken van toeristische diensten in verband met het medisch toerisme pakket.

Deze betrokkene partijen hebben een getekend contract met Fairway, om de vertrouwelijkheid betreffende de ontvangen gegevens te behouden en de juiste technische en organisatorische maatregelen aan te nemen die de persoonlijke gegevens beschermen tegen onbevoegd toegang of gebruik, wijziging, onrechtmatig of toevallige vernietiging, in welke gevallen ze optreden als gegevensverwerkers van de informatie.

De gegevens die aan de betrokkene partijen doorgegeven worden zijn volgens de need to know bases, oftewel alleen het hoognodige wordt aan hen doorgegeven zodat ze hun diensten kunnen verstrekken.

Fairway kan ook persoonsgegevens aan de autoriteiten en overheidsinstanties geven, zoals de belasting en sociale diensten, om de lokale wetten na te leven.

e) TOEGANG EN VERBETER RECHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
 • U heeft het recht om ter aller tijden uw persoonlijke informatie  te bekijken, veranderen of te wissen.
 • U kunt op elk moment verzoeken om geen marketing aanbiedingen van ons meer te ontvangen.

U kunt deze rechten uitvoeren via van een email naar: lopd@medicalport.org of brief naar ons hoofdkantoor te Avenida da Boavista, Edifício Centro Burgo, Nº 1773 A Sala A2.4, 4100-133, Porto. Houd er rekening mee dat, volgens de geldige wetgeving, u alleen toegang heeft tot uw gezondheid gegevens via een door u aangewezen arts. 

f) OVERPLAATSING VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EU

Geen enkel gegeven zal buten de EU overgeplaatst worden.

g) VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

Fairway heeft de beste organisatorische en technische maatregelen aangenomen voor de veiligheid van de gegevens en om  ze te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wijziging, onrechtmatig of toevallige vernietiging en toevallig verlies van de gegevens, via, maar niet beperkt tot, het beperken van de fysieke en logische toegang tot de gegevens, logische scheiding van de persoonlijke en gezondheid gegevens, database-encryptie, onder andere.

Online verzamelen van gegevens:

Houd er rekening mee dat de gegevens die via een open netwerk verzameld worden vaak zonder veiligheid circuleren en dat er een risico bestaat dat ze gezien of gebruikt kunnen worden door ongeautoriseerde derden. Daarom adviseren wij u om aanvullende maatregelen treffen voor het gebruik van het internet om uw persoonlijke gegevens te verzenden, waaronder het gebruik van encryptie, met bijgewerkte firewalls en geactualiseerde antivirus, onder andere.

Zoals voorzien door de geldige wetgeving, zal het verzamelen en verwerken van uw gezondheid gegevens uitgevoerd worden door een gezondheid beroepsbeoefenaar volgens de nationale wetgeving of de vastgestelde normen door de nationale bevoegde instantie of door ieder ander persoon die verplichtingen heeft betreffende de geheimhoudingsplicht.

h) Cookies  - AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN GEGEVENS

Fairway kan cookies, web beacons of gelijkwaardige bestanden in zijn website gebruiken om de prestaties en de Gebruikers ervaring te verbeteren.

Cookies zijn de hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk geschiedenis is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden. 

Sommige cookies bevatten persoonlijke herkenning (bijvoorbeeld wanneer u “onthoud mij” gebruikt, dan wordt uw username in de cookie opgeslagen).

De meeste internet browsers maken gebruik van cookies maar staan toe dat de Gebruiker deze optie uitschakelt. 

Wilt u meer weten over cookies en hoe u ze kunt wissen, dan kunt u, onder andere, de volgende sites bekijken:

www.allaboutcookies.org
www.microsoft.com/info/cookies.mspx;
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB.

In zijn website gebruikt Fairway de volgende cookies:

 • Session;
 • Analytical;
 • Social Sharing Plug in.

Behalve bij gevallen waarbij de Gebruiker de cookies in zijn browser heeft uitgeschakeld, wanneer de Gebruiker beslist op Fairway’s platform te blijven dan geeft hij zijn toestemming om de hierboven vermelde cookies te gebruiken.

De surf ervaring van deze website is niet zo bevredigend wanneer de cookies uitgeschakeld zijn maar het belet het surfen niet. U kunt contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft betreffende onze cookies. Stuur een email naar:

lopd@medicalport.org

i) TOEPASSELIJK RECHT

Deze privacy verklaring valt onder het voorbehouden van de portugese wet. In dit geval komen de Gebruiker en Fairway overeen dat de burgerlijke rechtbank van Lissabon (Portugal) exclusief bevoegd is om eventuele geschillen de regelen die voortvloeien uit, onder, of in verband met de vertolking en/of uitvoering van deze privacy verklaring. 

j) VERANDERINGEN AAN DEZE VERKLARING

Deze Verklaring is van kracht sinds 24 Juni 2013. Fairway kan van tijd tot tijd veranderingen aan deze Privacy Verklaring aanbrengen die te maken hebben met wijzigingen in ons privacybeleid in overeenstemming met veranderingen in de wetgeving of de website van Fairway. U krijgt hiervan bericht via de email die u vertrekt heeft en/of via een bericht op deze website.

Contact us Chat Call me
for free